1. <optgroup id="sxsxm"></optgroup>

  2. <span id="sxsxm"><output id="sxsxm"></output></span>
   1. 口岸雜費

    大連口岸


    費用名稱

    幣種及金額

    計費單位

    備注說明

    港雜費

    150-180/200-250

    20GP/40GP

    場地裝箱費

    RMB380.00/RMB750.00

    20’/40’

    (含燃油附加費)

    THC

    RMB750/RMB1100/RMB1100

    20GP/40GP/40GQ

    報關費

    RMB255.00/票

     

    另加外理 場裝75/20GP 115/40GP,外拖20/柜

    商檢代理費

    RMB100.00

     

     

    文件費

    RMB300

     

     

    CIC

    RMB600/RMB1200/RMB1200

    20GP/40GP/40HQ

    (臺灣航線)

    EBS

    RMB1500/RMB3000/RMB3000

    20GP/40GP/40HQ

    (臺灣航線)

    EBS

    USD150 /USD300 /USD 300

    20GP/40GP/40HQ

    (東南亞航線)

    CIC

    USD150 /USD300 /USD300

    20GP/40GP/40HQ

    (東南亞航線)

    DTS

    RMB200/RMB300/RMB300

    20GP/40GP/40HQ

    (近洋航線收取)

    PSS

    RMB300/RMB600/RMB600

    20GP/40GP/40HQ

    (平澤航線收取)

    GBF

    USD100/USD200/USD200

    20GP/40GP/40HQ

    (日本航線收取,可預付可到付)

    港口設施保安費

    RMB20.00/RMB30.00

    20’/40’

     

    注:電放費,改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現確認;個別船公司收取訂艙費。
     

    eeuss伦理影院电影